Contact » equusuniversalis@gmail.com

Wat te doen met arbeidsongeschikte paarden?

Vanwege het almaar groter groeiende gebrek aan paardenkennis sinds de Industriële revolutie, zijn er steeds meer paarden die lichamelijke en geestelijke geschaad zijn, vaak nog voor ze volledig zijn uitgegroeid wat pas omstreeks  bij 7 jaar is. De meeste paarden mogen van geluk spreken als ze nog kunnen functioneren tot 16 jaar (terwijl dat eigenlijk tot minimaal 25 jaar zou moeten zijn). EUF werkt actief enerzijds om de kennis te verspreiden die deze paarden weer kan rehabiliteren op mentaal en fysiek vlak. Anderzijds willen we door de kennis te verspreiden voorkomen dat de volgende generatie paarden weeral hetzelfde lot zal ondergaan.
Niet tegenstaande zijn er een heleboel paarden die niet meer als rijpaard kunnen dienen.

Slachten?
Vanwege een nieuwe wetgeving omtrent de slacht, kunnen veel van deze paarden niet meer geslacht worden. Dat lijkt aan de ene kant een goede ontwikkeling, want welke paardenliefhebber ziet paarden graag bij de slacht eindigen? Aan de andere kant, zoeken te veel mensen wel een nieuw tehuis voor paarden die wegens alle door EEUF benoemde relevante problemen, niet meer arbeidsgeschikt zijn of niet voldoen als veilig recreatie paard.

Paardenasiel
Vandaar dus dat de nieuwste trend van onze productie maatschappij het paardenasiel is. Paarden die door middel van schadelijke of ondoordachte training hun economische waarde hebben verloren en niet naar de slacht kunnen omdat ze daar door de huidige wetgeving voor worden uitgesloten komen bij de diverse, helaas vaak overvolle, paardenasielen terecht.

Oplossingen voor de wat betreft onder zadel arbeidsongeschikte paarden
Er zijn in onze maatschappij echter een heleboel functies en beroepen die deze niet berijdbare paarden kunnen uitvoeren. Net als mensen en andere dieren, voelen paarden zich graag nuttig en zetten ze hun intelligentie en talenten graag in voor een nuttig doel. Dat hoeft aldus niet persé onder zadel te zijn.
 
De beroepen of functies die paarden zoal kunnen vervullen naast sport, wandel of Rijkunstig paard zijn: 
- pleeg/adoptie moeder (zie ook moeder-veulen databank vlaamspaardenloket.be)
- Opvoeder van veulens in opfok (zie ook opfok)
- socialiseren van niet gesocialiseerde paarden
- het opleiden van (Equus Universalis) instructeurs in rehabilitatie grondwerk
- werken met gehandicapten
- werken met autistische mensen, kinderen en jongeren
- coachen van volwassenen en kinderen met behulp van een menselijke coach of therapeut
- integreren van asielzoekers binnen de Europese cultuur
- heropvoeden en integreren (ex) gedetineerden
- het verminderen van Post Traumatic Stress Dissorder (PTSD) bij kinderen en volwassenen, (ex) soldaten en politie beambten met behulp van een psycholoog, coach of psychiater
 
Uiteraard moet er net als bij mensen bekeken worden welk beroep het beste bij elk individueel paard past. Waar hun specifieke voorkeur, talent en vermogen ligt. Een paard dat niet sociaal is naar andere paarden kan uiteraard niet worden ingezet als veulen opvoeder.

Toekomstige aanpak volgens EEUF
Het is de wens van EEUF in de toekomst een Nationale databank op te zetten die gevuld worden door daartoe opgeleide mensen, al dan niet als onderdeel van de paardenasielen, waarbij deze aangeven wat aldus hen de mogelijke beroepen zouden zijn voor elke desbetreffend paard. na vooropgestelde evaluatie.
Instellingen die nood hebben aan paarden die niet persé gereden hoeven te worden, zoals bij de hierboven gestelde functies en beroepen voor paarden, kunnen aldus deze databank raadplegen en middels deze databank hun keuze maken en een paard bekomen waarbij de daarvoor betaalde bijdrage naar het paardenasiel gaat en een deel naar het onderhouden van de databank en het opleiden van de mensen die paarden evalueren en beoordelen voor de databank.

Dierenartsen kunnen een actieve rol spelen
Verder zou EEUF (toekomstige) dierenartsen willen vragen de paarden bij de paardenasielen te researchen en zien welke mankementen het meest voorkomen en zich te verdiepen in hoe deze te voorkomen zijn. Wellicht kunnen zij in ruil voor hun research, al dan niet kortstondig de paarden van veterinaire zorg voorzien, gezien dat het paardenasielen doorgaans aan voldoende middelen ontbreekt.

Terug rehabiliteren tot recreatief rijkunstig rijpaard
De instructeurs van EEUF zijn geen dierenartsen. Onze ervaring echter, is dat de meest voorkomende problemen bij paarden die hen arbeidsongeschikt maken een of andere vorm van artrose is. Artrose komt voort uit een voor het lichaam verkeerde vorm van bewegen en/of geforceerd bewegen. Ook voeding en voetstand speelt hierbij overduidelijk een rol. Wij hebben eveneens de ervaring dat veel paarden met onze methodes weer als recreatief paard beschikbaar gesteld kunnen worden. Voorwaarde is hierbij echter dat volgens onze methode verder gewerkt wordt voor de rest van het leven van het paard. Zie hiervoor onze case studies onder 'doelstelling'. Helaas, paarden rehabiliteren kost wekelijks vele uren tijd, en dat jarenlang, om vaak enkel een paard te bekomen dat dan onder zadel weer recreatief bereden kan worden. Niet vele mensen hebben de extra uren om deze tijd te kunnen spenderen. We hopen echter in de nabije toekomst tijd vrij te kunnen maken om meer paarden te helpen rehabiliteren door dat mensen ons zullen steunen via EEUF.

Bemiddeling en opvang
Josepha Guillaume bemiddeld via haar contacteren paarden uit Madrid die een tehuis zoeken. Deze paarden zijn echter enkel voor EEUF instructeurs of studenten van EEUF instructeurs die zijn voorgedragen door hun instructeur.

Andere voorbeelden van paardenasielen waar u terecht kunt vindt u hier:
Stichting voor Paarden in Nood Vlaanderen
 
© Josepha Guillaume - EEUF.net