Contact » equusuniversalis@gmail.com

Positieve bekrachtiging

Positieve bekrachtiging is een vorm van trainen dat een onderdeel is van operante conditionering. We willen binnen deze tekst niet heel erg diep gaan in de wetenschappelijk achtergrond van het operante conditioneren daar er hier vele andere bronnen en opleidingen voor te raadplegen zijn, waarvan we jullie onderaan informatie zullen verschaffen, indien jullie je verder wensen te verdiepen. Ik wil het nu enkel beperken tot wat belangrijk is voor de Equus Universalis rijkunst en trainer. De Equus Universalis trainer werkt in principe op basis van positieve bekrachtiging. Dat wil zeggen dat het paard enkel beloningen (= positieve toevoeging) kan bekomen voor bepaald gedrag. Gedrag dat niet gebruikt kan worden of momenteel niet gevraagd wordt, wordt simpelweg genegeerd. De belangrijkste motivatie hierachter is dat het paard geen angst heeft om 'fouten' te maken en aldus niet hoeft te vrezen een afstraffing te bekomen voor zogenaamd ‘fout’gedrag. Het paard durft dus vrij te experimenteren waardoor de kans groter wordt dat het paard bruikbaar (nieuw) gedrag gaat aanbieden. Bovendien, omdat het paard geen angst heeft voor straf, is hij kalmer en meer gefocust op zijn werk en zijn trainer, waardoor zijn leervermogen alleen maar toeneemt, in tegenstelling tot een paard dat gestresst of angstig is omdat hij straf vreest. Een gestresst paard zal veel minder leervermogen bezitten vanwege de biologische processen in het lichaam, die dan meer toegespitst zijn op overleven dan op het leren van (leuke) nieuwe dingen . Aangezien wij het paard de gelegenheid willen bieden zich optimaal lichamelijk en geestelijk te ontplooien en de training in het teken van het voordeel van het paard staat = Equus Universalis, is positieve bekrachtiging een natuurlijke en logische keuze als trainingsuitgangspunt, wat bovendien het meest 
 
Positieve bekrachtiging is niet nieuw!
Wie de Rijkunst bestudeert ondervindt dat deze volledig gebaseerd is op het volgende principe: Lok bepaald (natuurlijk) gedrag uit bij het paard door middel van lichaamstaal en stem (dit vergt ervaring), beloon vervolgens het paard met stem ('zoete woordjes'), aaien en iets lekkers! Het momentum van beloning moet echter perfect zijn zodat het paard leert waar hij nu exact voor beloond wordt! Wie meesters zoals Antoine De Pluvinel of Francois Robichon De La Guérinière bestudeert, leert dat positieve bekrachtiging de succesformule is sinds lang voor Christus!
 
Clicker training
Een clicker is niet nodig, nog persé een onderdeel van Positieve bekrachtiging. Echter bij het omscholen van mensen en paarden van negatieve bekrachtiging (= straf of druk bij gedrag dat we niet wensen of straf en druk totdat we gedrag krijgen dat we wel wensen maar wenselijk gedrag feitelijk niet belonen) kan de clicker een (tijdelijk) goed hulpmiddel zijn. De clicker is oorspronkelijk ontwikkeld om wilde dieren in de dierentuinenop afstand zo te kunnen trainen dat het mogelijk wordt ze te kunnen verzorgen en behandelen op een veilige manier voor zowel mens als dier. Later vond het zijn weg naar honden training en momenteel naar paarden en katten training. Deze manier van gedrag aanleren is erg wetenschappelijk onderbouwd en iedereen kan hier zijn voordeel mee doen en het aanpassen na elke combinatie en individu. Positieve bekrachtiging is de basis van de Rijkunst van de 21ste eeuw.
 
Belangrijk is echter dat alles wat je je paard leert en vraagt ALTIJD in overeenkomst is met zijn geestelijke en biologische vermogen. We mogen het paard nooit iets aanleren dat zijn lichaam of geest schaden kan, of dat nu positief of negatief is bekracht wordt. Bij Equus Universalis training is altijd het uitgangspunt: Wat we aan het paard vragen moet voordeel voor het paard opleveren en ieder geval nooit in zijn nadeel werken!

Voor meer informatie:
www.itrainmyhorsesbrain.com
www.artofnaturaldressage.com
www.theequineindependent.com

Ook in de sport begint het voordeel van het werken met positieve bekrachtiging langzaam door te dringen. Bekijk deze video van CNN over succesvolle jumping en puissance ruiter Luca Moneta: http://www.cnn.com/video/data/2.0/video/sports/2014/12/04/spc-equestrian-luca-moneta.cnn.html

© Josepha Guillaume - EEUF