Contact » equusuniversalis@gmail.com

Opfokkers

Informatie voor consumenten en opfokkers

Indien u een veulen heeft aangeschaft en het vertrekt bij de fokker, dan moet u een plaats uitkiezen waar het tot een psychisch en lichamelijk gezond individu zal opgroeien om uw decennia lang genot van het dier te maximaliseren. Indien de door u gekozen fokker voldoet aan de EUF richtlijnen (zie ook 'fokkers') zal u veulen best van 9 maanden tot anderhalf jaar bij zijn familie blijven.

Om het sociale karakter en zijn gezondheid te bewaren voor zijn verdere leeftijd is het van het uiterste belang dat u een opfokker kiest die uw veulen omringt met de volgende voorwaarden:
- Een sociaal functionerende groep met voldoende ruimte, met paarden van verschillende geslachten en leeftijden waarvan er minimaal een sociaal volwassen merrie of ruin per 3-5 jonge paarden aanwezig is om de veulens verder van voorbeeld te dienen en op te voeden.
- voldoende goede kwaliteit ruwvoer de gehele dag door, ook goed toegankelijk voor de dieren die het laagst in rang zijn
- de mogelijkheid uw veulen gemakkelijk en veilig uit de kudde te halen zodat u er eventueel mee kunt bezig zijn, om de basis voor de toekomstige training te leggen en een band te smeden (zie ook 'starten jong paard')
- iemand die in alle rust de voeten optilt en zo nodig wat bij vijl,t om te zorgen dat eventuele scheefgroei van de voeten geen schade aan het lichaam gaat brengen - ook dit is nooit meer op te lossen! - en eveneens om te zorgen dat de veulens positieve associaties opdoen met het laten verzorgen en bekappen van de voeten. Indien hier nare tot traumatische ervaringen optreden zal het paard ook hier de rest van zijn leven last van houden en u met problemen opzadelen! (zie ook 'hoeven')
- een goed ontmestingsbeleid om chemisch ontwormen tot een minimum te behouden (ook om verdere resistentie tegen te gaan)
- een plek waar geschuild kan worden tegen regen, wind en zon ook voor de dieren die het laagst in rang zijn
- voldoende droog en harde ondergrond voor de paarden om te staan (ook voor de dieren laagst in rang) om een goede hoefkwaliteit en gezondheid te garanderen.

Waar u zeker niet voor moet kiezen
Men ziet tegenwoordig vaak dat veulens worden opgestald gelijk volwassen paarden of in een opfok groep worden geplaatst voor 6 maanden tot een jaar met allemaal leeftijdsgenoten zonder volwassen paarden. Vergelijkt u eens een kleuterschool die we afsluiten zonder volwassenen toezicht en onderricht. We gooien drie keer per dag eten over de muur en na een jaar maken we de kleuterschool open. Denkt u dat zich hier psychisch gezonde en normaal sociaal ontwikkelde individuen uit voort gekomen zijn? Het geldt voor alle zoogdieren die in kudde verband leven dat zij enkel goed kunnen functioneren indien zij binnen een sociaal gezinsverband opgroeien. Achterstand kan hierbij nooit meer worden ingehaald en zal altijd een probleem blijven!Dat vertaald zich in moeilijk te trainen individuen wegens onberekenbaar gedrag en geen respect voor anders persoonlijke ruimte.
Indien uw veulen niet de gehele dag kan ravotten en spelen met soortgenoten maar ook niet kan rusten indien nodig, zal er schade ontstaan aan het bewegingsapparaat wat het functioneren van uw paard en zijn levensduur aardig kan bekorten. 

In uw eigen voordeel en dat van uw paard, wees heel selectief met uw opfokadres, als met het uitzoeken van de fokker en het veulen zelf. U wilt toch samen genieten, de komende 30-35 jaar?

© Josepha Guillaume - EEUF