Contact » equusuniversalis@gmail.com

Fokkers

Informatie voor consumenten en (hobby) fokkers

Fokkers en hobby fokkers hebben heel veel verschillende redenen om voor bepaalde bloedlijnen en individuen te kiezen. Het wil daarom niet altijd zeggen dat deze redenen overeen komen met het doel waarop u een veulen voor uzelf aanschaft. Vandaar dat wij toelichting willen geven waar u op kunt letten indien u op zoek bent naar een goede fokker voor uw veulen. Er worden in België bijvoorbeeld sportpaarden gefokt die wereldwijd gretig aftrek vinden en zeer goed scoren op de wereldrang lijst. De vraag is echter of u als bos ruiter, of Rijkunstig ruiter met zo een paard de beste keuze maakt?

De kennis die wij hier met u delen is voortgekomen uit vele jaren van problemen die wij zijn tegengekomen met paarden waarvan een groot deel voortgekomen zijn uit het uitkiezen van een voor hen verkeerd gefokt veulen of een fokker die bepaalde zaken niet voldoende in zijn fokprogramma heeft opgenomen.
Voordat u een paard gaat aanschaffen en een fokker gaat kiezen, informeer u daarom goed en doe uw voordeel met de voor u hier beschikbaar gestelde informatie.

Een veulen zelf fokken
Vaak komen we de volgende situatie tegen: We worden geroepen bij een situatie waarbij een paard gewoonweg zeer moeilijk te trainen valt, wat men ook probeert. Als we vast hebben gesteld dat het paard verder voldoende gezond is, sociaal is opgegroeid, niet te vroeg is gespeend en niets traumatisch heeft ondergaan, is de volgende vraag hoe was de moeder of vader? Niet zelden krijgen we dan het antwoord dat de moeder ontrainbaar was en dat ze om die reden dan maar voor de hobby fok is ingezet. Fokken met een merrie die wegens medische of karakteristieke redenen niet mee te werken valt is natuurlijk nooit een goed idee! De kans is enorm groot dat de problemen aan het veulen worden doorgegeven middels zijn DNA. Bovendien zal het veulen slechte gedragingen van zijn moeder ook vanaf het begin aanleren! Heeft u een fijne merrie die op alle punten goed scoort, te weten 1. sociaal, 2 karakter, 3 gezondheid en 4 conformatie, zoek dan een hengst uit die ook op deze elementen perfect scoort. Ga met hem kennismaken, kijk hoe hij met mensen en andere paarden omgaat in de dagdagelijkse situatie en of hij normaal te trainen is (normaal basis optoming!) en zich goed en mooi beweegt, licht reagerend op de ruiterhulpen. Zo niet, kies deze hengst niet als vader. Een fokhengst hoort zich onberispelijk te gedragen! doet hij dat niet, dan heeft hij als fokhengst niets te zoeken en hoort hij gecastreerd te worden! Het is hard, maar waar.

Gezondheid
Wat u ook met uw paard gaat doen, indien uw paard niet gezond is gaat er natuurlijk niets lukken. Het eerste dus wat u moet doen indien u een fokker gaat bezoeken is referentie opvragen van de ouders en familie van het door u gekozen veulen. Zijn er gezondheidsproblemen? Zijn alle paarden in handen en kan er probleemloos mee gewerkt worden? Hoe wordt er mee gewerkt? Het is belangrijk om te checken of familieleden van uw eventuele toekomstige paard gemakkelijk soortgelijk werk kunnen doen waarvoor u het veulen wenst aan te schaffen tot op hoge leeftijd (ca. 30 jaar). Vraag dus eveneens na hoe lang de paarden gezond in hun werk zijn. Vraag vooral ook referenties op bij mensen die reeds paarden hebben aangekocht bij deze fokker en vraag hen wat voor werk ze precies met de paarden doen, of ze altijd gezond zijn geweest en indien er problemen zijn, van welke aard.

Sociale ontwikkeling
Indien u zich vergewist heeft dat uw veulen uit een gezonde familie stamt is het verder belangrijk dat u zich er van informeert of het veulen zich vanaf de inprentingsfase sociaal ontwikkelen kan. Kan het dat niet, dan ontstaan er levenslang problemen met het paard dat het moeilijk te trainen maakt, moeilijk met andere paarden overweg kan en in alle dag dagelijkse dingen problemen kan veroorzaken. Bij EEUF zien we het niet sociaal ontwikkelen van veulens als een van de belangrijkste factoren voor het groot aantal problemen en ongelukken met paarden, tegenwoordig. Om een veulen sociaal te ontwikkelen dient het bij een sociaal ontwikkelde moeder te zijn. Beiden dienen ze minimaal 8 uur per dag (maar liefst 24 uur per dag) in het gezelschap van een sociale familie te zijn van volwassen merries (andere moeders, tantes, zussen), eventueel ruinen en of een hengst (vader) en andere jonge paarden van verschillende leeftijden. Alleen in een normaal sociaal functionerend familieverband met sociaal functionerende rol modellen kan een veulen sociaal normaal ontwikkeld opgroeien en de rest van zijn leven dan ook psychisch gezond functioneren. Is het veulen alleen met de moeder of te vroeg gespeend en helemaal alleen, dan ontstaat er een hiaat in de ontwikkeling van het veulen,  die voor de rest van zijn leven een  sociaal psychologische stoornis met zich meebrengt. Dit gedrag kenmerkt zich in onder andere het niet afstand kunnen houden van de mens of soortgenoten, agressie, angst, dominant gedrag, geen focus kunnen houden, leerstoornissen etc.

Indien u dus een veulen wenst aan te schaffen, vergewis u dan van het feit dat uw veulen psychisch gezond opgroeit door middel van de hierboven beschreven informatie. Een sociaal gezond veulen is beleefd en ietwat verlegen, makkelijk te trainen en corrigeren en kan in alle kalmte overweg met andere paarden. Ook hengsten!

Spenen
Het spenen van het veulen gebeurd het best pas vanaf 9 maanden tot anderhalf jaar, tenzij er om andere redenen het veulen van de moeder gescheiden moet worden gehouden. Het verminderen van het drinken -indien om medische redenen nodig!- kan ook gemakkelijk worden verkregen door een draadje tussen beiden te spannen, zodat moeder en kind toch contact blijven houden en er geen levenslange psychische schade bij het veulen hoeft plaats te vinden. Belangrijk blijft hoe dan ook een sociaal gezinsverband voor het veulen. Veulens die in zo'n verband leven zullen al snel natuurlijk afspenen na het voorbeeld van wat oudere veulens. Belangrijk is dat bij het scheiden van de moeder het opdoen van een levenslang trauma wordt voorkomen, want ook dit kan de verdere training en gezondheid van het jonge paard ernstig negatief beïnvloeden. 

Type
Indien u een paard wenst dat geschikt is om mee op wandeling te gaan, of om de Rijkunst mee te beleven, is het belangrijk voor een ras en fokker te kiezen die individuen voort brengt die daar bij passen. Tegenwoordig wordt er veelal sporttechnisch gefokt. Deze rassen en typen zijn niet altijd het meest geschikt voor recreatief gebruik of training in de Rijkunst. Het Europese Archetype dat van mensen hield, zich gemakkelijk liet trainen, goed en gemakkelijk kon verzamelen, ruiters gemakkelijk tot hoge leeftijd kon dragen en veilig was in de omgang met mensen en andere dieren - ook als hengst- in alle mogelijke voorkomende situaties, lijkt de laatste honderd jaar zo goed als verloren te zijn gegaan, zeker in Noord-West Europa. Een van de bewijzen daarvoor is onder andere dat men vooral hengsten gebruikte bij alle dag dagelijkse zaken, terwijl dat heden ten dage onmogelijk lijkt. Indien ook u op zoek bent naar het ideale paard als partner van de mens, ondersteun dan het werk van EEUF. Wij doorzoeken Europa naar het Europese Archetype paard en verzamelen relevante en wetenschappelijke informatie voor u hier.

Een goed voorbeeld
Een goed voorbeeld van een goed functionerende fokkerij en gelijkertijd opfok vinden wij bij EEUF de Lipizzaner fokkerij in Piber, behorend bij de Spaanse Rijschool uit Wenen. Alleen met de allerbeste en allervriendelijkste (!) hengsten wordt gefokt! De merries worden eveneens opgeleerd op 4 jarige leeftijd, puur om te bekijken of ze geschikt zijn voor de fok! De veulens kennen een uitgekiend sociaal opgroeien. Wij adviseren fokkers om een studie reis te maken naar de fokkerij van Lipizzaner Piber.


Lippizaner fokkerij te Piber

Een andere kennisbron met heel veel informatie voor fokkers vindt u bij het Vlaams Paardenloket. Volgt u daarvoor deze directe link:
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/fokkerij

© Josepha Guillaume - EEUF