Contact » equusuniversalis@gmail.com

  • Equus Universalis Foundation

    Genezen is voorkomen
prev next

Ons doel

European Equus Universalis Foundation (EEUF) is een vereniging die tot primair doel heeft:
De Klassieke Rijkunst terug gemeengoed maken en wetenschappelijke inzichten ten dienste van paardenwelzijn verzamelen en verspreiden.
Daarmee zal het vroegtijdig arbeidsongeschikt worden van paarden voorkomen worden en hiermee de stroom van onberijdbare paarden worden ingeperkt. Tevens wil EEUF activiteiten die gedaan kunnen worden met onberijdbare paarden bekend maken en verspreiden, zodat de mensen hun paarden houden, ook al zijn ze niet meer berijdbaar.

Probleem en oorzaak

Sinds het eind van de industriële revolutie heeft de mens het paard niet langer nodig om te overleven waardoor enorm veel kennis omtrent het optimaal functioneren van een paard verloren is gegaan. De vele Klassieke Rijscholen, die instonden voor het duurzaam en functioneel opleiden van paarden zijn op enkele na volledig van het toneel verdwenen. Met als gevolg dat de opvangcentra voor gekwetste en afgekeurde paarden voller en voller raken.

Kentering

In de 21ste eeuw echter is er een kentering gekomen bij de mens en zijn kijk op de wereld. Mensen zijn op zoek naar duurzaamheid en authenticiteit op alle fronten en herbekijken aanpak en oplossingen uit het verleden aangevuld met de nieuwste effectief bruikbare en duurzame wetenschappelijke ontwikkelingen. EEUF stelt zich dan doel de bewezen eeuwenoude technieken en de nieuwste wetenschappelijk onderzoeken, ten voordele van het paard te verzamelen en te verspreiden.

Oplossing

Middels het decennia lange revalidatie werk en het opleiden van trainers heeft Josepha Guillaume, grondlegger van EEUF, het revalideren van paarden middels de klassieke rijkunst terug op de kaart gezet. Het rijkunstig revalideren verspreid zich gelukkig dan ook als een inktvlek. Middels EEUF wordt gratis kennis te beschikking gesteld om te voorkomen dat volgende generatie paarden niet alsnog jong arbeidsongeschikt raakt.  Clinics met De Spaanse rijschool worden aangeboden aan kostprijs. Daarnaast heeft Josepha al haar kennis in een boek gevat. Zie voor meer info: Dressage in Hand

Advertentie

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op!

Ondersteun ons!