Contact » +31 (0)6 4068 0006 - info@eeuf.net - BE 0636 855 280

  • Equus Universalis Foundation

    Genezen is voorkomen
prev next

Ons doel

European Equus Universalis Foundation ook wel EEUF of EUF, is een internationale werkende vereniging die tot primair doel heeft:
De Europese Klassieke Rijkunst terug gemeengoed maken in de paardenwereld van de Benelux en de rest van Europa.
Daarmee zal het vroegtijdig arbeidsongeschikt worden van paarden voorkomen worden en hiermee de stroom van onbruikbare paarden worden ingeperkt en uiteindelijk gestopt. Het op grote schaal opnieuw toepassen van de eeuwenoude Europese Klassieke Rijkunst zal aldus voor de toekomst paardenwelzijn significant vergroten en het behoud van onze Europese (Rijkunst) cultuur bewerkstelligen. Aldus slaan we twee vliegen in één klap; verfijnde Europese cultuur behouden en uitbreiden en dierenwelzijn vergoten. Vandaar dus dat EEUF zowel een culturele als een dierwelzijnsvereniging is.

Probleem en oorzaak

Sinds het eind van de industriële revolutie heeft de mens het paard niet langer nodig om te overleven waardoor enorm veel kennis omtrent het optimaal functioneren van een paard als menselijke partner verloren is gegaan. De vele Klassieke Rijscholen, die instonden voor het duurzaam en functioneel opleiden van paarden en het onderwijzen van mensen daarin zijn op enkele na volledig van het toneel verdwenen in Europa. Met als gevolg dat de opvangcentra voor gekwetste en afgekeurde paarden voller en voller raken. De markt wordt overspoeld met nog jonge gekwetste paarden. Aldus is het paard slachtoffer geworden van de consumeringsmaatschappij van de 19 en 20ste eeuw. 

Kentering

In de 21ste eeuw echter is er een kentering gekomen bij de mens en zijn kijk op de wereld. Overleven is opnieuw een belangrijk item. Mensen zijn op zoek naar duurzaamheid en authenticiteit op alle fronten en herbekijken aanpak en oplossingen uit het verleden aangevuld met de nieuwste effectief bruikbare en duurzame wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is binnen de almaar groter wordende globalisering en migratie de behoefte ontstaan onze Europese identiteit te herontdekken en naar voor te brengen. Dit heeft zich vertaald in een vernieuwde aanpak omtrent het houden en trainen van paarden. Of beter gezegd, het terug in praktijk brengen van technieken en methodes die in het verleden eeuwenlang als zeer duurzaam zijn gebleken voor de paarden. Grondlegger van Equus Universalis, Josepha Guillaume, is een van de pioniers die inmiddels meer dan een decennium geleden, de oude duurzame technieken in praktijk heeft gebracht voor het opknappen van paarden en daarmee bereikbaar heeft gemaakt voor elke passievolle ruiter.

Oplossing

Een gemotiveerde groep mensen met veel kennis en gevoel voor paarden heeft zich samen ten doel gesteld aan een concrete oplossing te werken om de problemen met en voor paarden voor nu en in de toekomst op te lossen. EEUF biedt aldus niet enkel een oplossing voor de huidige gekwetste paarden, maar wil vooral zorgen dat voor de nieuwe generaties paarden de huidige problemen niet meer zullen ontstaan en paarden wederom een lang, gelukkig en gezond leven kunnen genieten aan de zijde van hun mens! Na jaren actief te zijn in dit werkveld blijkt dat de meest doeltreffende manier is om mensen te bereiken het tonen van het correcte klassieke werk is. 
EEUF bouwt de Klassieke Rijkunst aldus op een constructieve manier opnieuw uit middels:
1. het organiseren van twee daagse clinics met een Bereiter van de Spaanse Hofrijschool uit Wenen, minimaal een keer per jaar
2. her organiseren van onafhankelijke dressuurwedstrijden gejureerd op basis van de originele hand getypte regels van grondlegger van de FEI, Einar Schmit Jensen
3. het voeren van klassieke voorstellingen en demonstraties met onze rijschool

Advertentie

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op!

Ondersteun ons!

Login Form

Meet our Team