Contact » equusuniversalis@gmail.com

  • Equus Universalis Foundation

    Genezen is voorkomen
prev next

Ons doel

European Equus Universalis Foundation ook wel EEUF of EUF, is een internationale werkende stichting die tot primair doel heeft:
De Europese Klassieke Rijkunst terug gemeengoed maken in Europa.
Daarmee zal het vroegtijdig arbeidsongeschikt worden van paarden voorkomen worden en hiermee de stroom van onbruikbare paarden worden ingeperkt en uiteindelijk gestopt. Het op grote schaal opnieuw toepassen van de eeuwenoude Europese Klassieke Rijkunst zal aldus voor de toekomst paardenwelzijn significant vergroten en het behoud van onze Europese (Rijkunst) cultuur bewerkstelligen. Aldus slaan we twee vliegen in één klap; verfijnde Europese cultuur behouden en uitbreiden en dierenwelzijn vergroten. Vandaar dus dat de Equus Universalis Foundation zowel een culturele als een dierwelzijnorganisatie is.

Probleem en oorzaak

Sinds het eind van de industriële revolutie heeft de mens het paard niet langer nodig om te overleven waardoor enorm veel kennis omtrent het optimaal functioneren van een paard als ultieme partner van de mens verloren is gegaan. De vele Klassieke Rijscholen, die instonden voor het duurzaam en functioneel opleiden van paarden en het onderwijzen van mensen daarin zijn op enkele na volledig van het toneel verdwenen in Europa. Met als gevolg dat de opvangcentra voor gekwetste en afgekeurde paarden voller en voller raken. De markt wordt overspoeld met nog jonge gekwetste paarden. Aldus is het paard slachtoffer geworden van de consumeringsmaatschappij van de 19 en 20ste eeuw. 

Kentering

In de 21ste eeuw echter is er een kentering gekomen bij de mens en zijn kijk op de wereld. Overleven is opnieuw een belangrijk item. Mensen zijn op zoek naar duurzaamheid en authenticiteit op alle fronten en herbekijken aanpak en oplossingen uit het verleden aangevuld met de nieuwste effectief bruikbare en duurzame wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is binnen de almaar groter wordende globalisering en migratie de behoefte ontstaan onze Europese identiteit te herontdekken en naar voor te brengen. Dit heeft zich vertaald in een vernieuwde aanpak omtrent het houden en trainen van paarden. Of beter gezegd, het terug in praktijk brengen van technieken en methodes die in het verleden reeds eeuwenlang hun duurzaamheid betreffende paardengezondheid hebben bewezen. Grondlegger van Equus Universalis, Josepha Guillaume, is een van de pioniers die inmiddels meer dan een decennium geleden, de oude duurzame technieken in praktijk is beginnen terug brengen middels het revalideren van paarden en gewerkt heeft de rijkunst bereikbaar te maken voor elke passievolle ruiter.

Oplossing

Middels het decennia lange revalidatie werk en het opleiden van trainers heeft Josepha Guillaume het revalideren van paarden middels de klassieke rijkunst terug op de kaart gezet. Het rijkunstig revalideren verspreid zich als een inktvlek door Europa.
Het is echter zaak om te voorkomen dat nu jonge en gezonde paarden niet arbeidsongeschikt raken. Vandaar dat Josepha dankzij Obereiter Hausberger heeft kunnen regelen dat Bereiter Oberhauser meerdere malen per jaar zijn kennis rechtstreeks komt overbrengen middels meerdere tweedaagse clinics per jaar in Duitsland en Nederland. Mis deze unieke kans om van de beste van de wereld te leren dan ook niet! U kunt meerijden of toeschouwen.

Advertentie

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op!

Ondersteun ons!